SPONSOREN

Sponsoren

De doelstelling van de rechtswinkel is het bieden van juridisch advies aan de sociaal economisch kwetsbare groepen. Om deze doelstelling te bereiken brengt de rechtswinkel geen kosten in rekening voor de verstrekte adviezen. Het budget van de rechtswinkel wordt gevormd door subsidies, sponsoring en giften. Zonder deze financiële middelen zou de rechtswinkel niet kunnen bestaan. Gelukkig worden ons voldoende financiële middelen ter beschikking gesteld zodat de rechtswinkel haar doelstelling kan blijven nastreven.De rechtswinkel wordt al geruime tijd ondersteund door een trouwe groep van sponsoren. Deze lokale ondernemingen zijn betrokken bij de samenleving en vaak al vele jaren verbonden aan de rechtswinkel.Op dit moment ondersteunen de volgende ondernemingen de rechtswinkel:

 


 

Heeft u interesse in het sponsoren van de rechtswinkel? Neemt u dan contact op met ons bestuur. Het bestuur staat u graag te woord.


Het budget van de rechtswinkel wordt ook aangevuld met giften van tevreden cliënten. Ook uw gift is van harte welkom! U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL16 INGB 0002 1427 53 t.n.v. Rechtswinkel Alphen aan den Rijn e.o.