OVER DE RECHTSWINKEL

Over de Rechtswinkel

De rechtswinkel, opgericht in 1986, is een adviesbureau dat gratis juridisch advies verstrekt. Bij de rechtswinkel werken op vrijwillige basis enthousiaste rechtenstudenten en juristen die u graag van advies willen voorzien. Op deze wijze proberen wij de positie van de sociaal economisch kwetsbare groepen te verbeteren. 

De rechtswinkel wordt bestuurd door studenten die al geruime tijd bij de rechtswinkel als vrijwillger werkzaam zijn. De bestuursleden zitten in de laatste fase van hun studie of zijn al afgestudeerd. Zij zetten zich vrijwillig in om de rechtswinkel draaiende te houden.

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter Quirijn Mohr 
Secretaris Jesper van der Hoorn
Penningmeester Tom Steenbeek
Coördinator vacant


Het bestuur verricht deze werkzaamheden onbezoldigd.

Voor ons jaarverslag van 2016 klik hier.

De rechtswinkel brengt geen kosten in rekening voor het verstrekte advies. Indien u tevreden bent over het advies kunt u wel een kleine gift achterlaten in een daarvoor bestemd potje. U kunt uw gift ook overmaken naar rekeningnummer NL16 INGB 0002 1427 53 t.n.v. Rechtswinkel Alphen aan den Rijn e.o.

Ons Adres

Stadhuisplein 1
2405 SH Alphen aan den Rijn

T  +31 172 46 59 88 (tijdens spreekuren)
E  info@rechtswinkelalphen.nl

Google Map